Đề KT 1 tiết ĐSGT 11 chương 1- 2019-2020- THPT Anhxtanh- Hải Phòng- Có file word- Có barem- 6 trang

tailieupt365,com xin giới thiệu đến bạn đọc tài liệu: “KT 1 tiết ĐSGT 11 chương 1- 2019-2020- THPT Anhxtanh- Hải Phòng- Có file word- Có barem- 6 trang“. KT 1 tiết ĐSGT... Read more »

Đề KT 1 tiết ĐSGT 11 chương 1- 2019-2020- THPT An Lương Đông- TT Huế- Có file word- Có lời giải- 8 trang

tailieupt365,com xin giới thiệu đến bạn đọc: “Đề KT 1 tiết ĐSGT 11 chương 1- 2019-2020- THPT An Lương Đông- TT Huế- Có file word- Có lời giải- 8 trang“. Đề KT... Read more »

Đề KT 1 tiết ĐSGT 11 chương 1- 2019-2020- THPT Bùi Hữu Nghĩa- Cần Thơ- Có file word- 2 trang

tailieupt365,com xin giới thiệu đến bạn đọc tài liệu: “Đề KT 1 tiết ĐSGT 11 chương 1- 2019-2020- THPT Bùi Hữu Nghĩa- Cần Thơ- Có file word- 2 trang“. Đề KT 1... Read more »

Đề KT 1 tiết ĐS và GT 11 chương 1 năm học 2019-2020- THPT Trung Giã- Hà Nội- Có file word- Có đáp án- 4 trang

Đề thi được ra theo cấu trúc 100% câu hỏi trắc nghiệm khách quan. Với 25 câu hỏi trắc nghiệm, học sinh làm bài trong 45 phút. Nội dung đề kiểm tra... Read more »

Đề KT 1 tiết ĐS và GT 11 chương 1- THCS và THPT Hòa Bình- Vĩnh Long- Có file word- Có barem- 5 trang

Đề thi được ra theo cấu trúc 7:3, gồm 20 câu trắc nghiệm khách quan ( 7 điểm) và 2 câu tự luận (3 điểm) với nội dung kiểm tra kiến thức... Read more »

Đề KT 1 tiết chương 1 ĐS&GT 11 năm 2018-2019 trường THPT Thị xã Quảng Trị- Có file word- Có barem- 6 trang

tailieupt365.com xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh: “Đề KT 1 tiết chương 1 ĐS&GT 11 năm 2018-2019 trường THPT Thị xã Quảng Trị” Đề KT... Read more »

Đề KT 1 tiết chương 1 ĐS&GT 11 năm 2018-2019 trường THPT Đoàn Thượng- Hải Dương- Có đáp án- 4 trang

tailieupt365.com xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh: “Đề KT 1 tiết chương 1 ĐS&GT 11 năm 2018-2019 trường THPT Đoàn Thượng- Hải Dương” Đề KT... Read more »

Đề KT 1 tiết chương 1 ĐS&GT 11 năm 2018-2019 trường THPT Bến Tre- Vĩnh Phúc- Có file word- Có barem- 4 trang

tailieupt365.com xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh: “Đề KT 1 tiết chương 1 ĐS&GT 11 năm 2018-2019 trường THPT Bến Tre- Vĩnh Phúc” Đề KT... Read more »

Đề KT 1 tiết chương 1 ĐSGT 11 năm 2018-2019 trường THPT Tân Hiệp- Kiên Giang- Có file word- Có barem- 5 trang

tailieupt365.com xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh: “Đề KT 1 tiết chương 1 ĐSGT 11 năm 2018-2019 trường THPT Tân Hiệp- Kiên Giang” Đề KT... Read more »

Đề KT 1 tiết chương 1 ĐSGT 11 năm 2018-2019 trường THPT Đô Lương 4- Nghệ An- Có đáp án- 4 trang

tailieupt365.com xin giới thiệu đến quý thầy cô và các em học sinh: “Đề KT 1 tiết chương 1 ĐSGT 11 năm 2018-2019 trường THPT Đô Lương 4- Nghệ An- Có đáp... Read more »
Liên hệ