Đề KT 1 tiết chương 1 Hình học 10 NC năm 2018-2019 trường THPT Thị Xã Quảng Trị- Có file word- Có barem- 5 trang

tailieupt365.com xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh: “Đề KT 1 tiết chương 1 Hình học 10 NC năm 2018-2019 trường THPT Thị Xã Quảng Trị”... Read more »

Đề KT 1 tiết chương 1 hình học 10 năm 2018-2019 trường THPT Đoàn Thượng- Hải Dương- Có file word- Có đáp án- 5 trang

tailieupt365.com xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh: “Đề KT 1 tiết chương 1 hình học 10 năm 2018-2019 trường THPT Đoàn Thượng- Hải Dương” Đề... Read more »

Đề kiểm tra định kỳ lần 2 HK1 Toán 10 trường THPT Tân Phong – Bạc Liêu- Có file word- Không đáp án- 2 trang

tailieupt365.com xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh: “Đề kiểm tra định kỳ lần 2 HK1 Toán 10 trường THPT Tân Phong – Bạc Liêu” Đề... Read more »

Đề KT 1 tiết chương 1 hình học 10 năm 2018-2019 trường THPT Đông Du- Đăk Lăk- Có file word- Có barem- 6 trang

tailieupt365.com xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh: “Đề KT 1 tiết chương 1 hình học 10 năm 2018-2019 trường THPT Đông Du- Đăk Lăk” Đề... Read more »
Liên hệ