Đề KT 1 tiết ĐS 10 chương 1 và 2- 2019-2020- THPT Phước Vĩnh- Bình Dương- Có file word- 2 trang

tailieupt365,com xin giới thiệu đến bạn đọc tài liệu: “Đề KT 1 tiết ĐS 10 chương 1 và 2- 2019-2020- THPT Phước Vĩnh- Bình Dương- Có file word- 2 trang“. Đề KT... Read more »

Đề KT 1 tiết ĐS 10 chương 1- 2019-2020- THPT Đoàn Thượng- Hải Dương- Có file word- Có đáp án- 5 trang

tailieupt365,com xin giới thiệu đến bạn đọc tài liệu: “Đề KT 1 tiết ĐS 10 chương 1- 2019-2020- THPT Đoàn Thượng- Hải Dương- Có file word- Có đáp án- 5 trang“. Đề... Read more »

Đề KT 1 tiết ĐS 10 chương 1- 2019-2020- THPT Triệu Quang Phục- Hưng Yên- Có file word- Có lời giải- 5 trang

tailieupt365,com xin giới thiệu đến bạn đọc: “Đề KT 1 tiết ĐS 10 chương 1- 2019-2020- THPT Triệu Quang Phục- Hưng Yên- Có file word- Có lời giải- 5 trang“. Đề thi... Read more »

Đề KT 1 tiết ĐS 10 chương 1- 2019-2020- THPT Lê Quý Đôn- Bình Phước- Có file word- Có barem- 4 trang

tailieupt365,com xin giới thiệu đến bạn đọc tài liệu: “Đề KT 1 tiết ĐS 10 chương 1- 2019-2020- THPT Lê Quý Đôn- Bình Phước- Có file word- Có barem- 4 trang“. Đề... Read more »

Đề KT 1 tiết ĐS 10 chương 1,2 năm học 2019- 2020- THPT Trung Giã- Hà Nội- Có file word- Có đáp án- 3 trang

Đề thi được ra theo cấu trúc 100% câu hỏi trắc nghiệm khách quan. Với 25 câu hỏi trắc nghiệm, học sinh làm bài trong 45 phút. Nội dung đề kiểm tra... Read more »

Đề KT 1 tiết chương 1 đại số 10 NC năm 2018-2019 trường THPT Thị xã Quảng Trị- Có file word- Có barem- 4 trang

tailieupt365.com xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh: “Đề KT 1 tiết chương 1 đại số 10 NC năm 2018-2019 trường THPT Thị xã Quảng Trị”... Read more »

Đề KT 1 tiết chương 1 đại số 10 NC năm 2018-2019 trường THPT Chu Văn An- Đăk Nông- Có file word- Không đáp án- 1 trang

tailieupt365.com xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh: “Đề KT 1 tiết chương 1 đại số 10 NC năm 2018-2019 trường THPT Chu Văn An- Đăk... Read more »

Đề KT 1 tiết chương 1 đại số 10 năm 2018-2019 trường THPT Đoàn Thượng- Hải Dương- Có file word- Có barem- 3 trang

tailieupt365.com xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh: “Đề KT 1 tiết chương 1 đại số 10 năm 2018-2019 trường THPT Đoàn Thượng- Hải Dương- Có... Read more »

Đề KT 1 tiết chương 1 đại số 10 năm 2018-2019 trường THPT Đoàn Kết- HBT- Hà Nội- Có lời giải- Nhóm VDC- 11 trang

tailieupt365.com xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh: “Đề KT 1 tiết chương 1 đại số 10 năm 2018-2019 trường THPT Đoàn Kết- Hai Bà Trưng-... Read more »

Đề KT 1 tiết chương 1 đại số 10 năm 2018-2019 trường THPT Tự Lập- Hà Nội- Có file word- Không đáp án- 4 trang

Năm học 2018-2019 đã bắt đầu. tailieupt365.com xin giới thiệu đến quý thầy, cô và các em học sinh một trong những đề kiểm tra định kì khối 10 được công bố... Read more »
Liên hệ