Đề KT 1 tiết ĐS 10 chương 3- 2019-2020- THPT Đa Phúc- Hà Nội- Có file word- Có đáp án- 5 trang

tailieupt365,com xin giới thiệu đến bạn đọc tài liệu: “Đề KT 1 tiết ĐS 10 chương 3- 2019-2020- THPT Đa Phúc- Hà Nội- Có file word- Có đáp án- 5 trang“. Đề... Read more »

Đề KT 1t ĐS 10 C2- 2019-2020- THPT Triệu Quang Phục- Hưng Yên- Có file word- Có đáp án- 6 trang

tailieupt365,com xin giới thiệu đến bạn đọc tài liệu: “Đề KT 1t ĐS 10 C2- 2019-2020- THPT Triệu Quang Phục- Hưng Yên- Có file word- Có đáp án- 6 trang“. Đề KT... Read more »

Đề KT 1 tiết ĐS 10 chương 4- 2019-2020- THPT Phú Xuyên A- Hà Nội- Có đáp án- 8 trang

tailieupt365,com xin giới thiệu đến bạn đọc tài liệu: “Đề KT 1 tiết ĐS 10 chương 4- 2019-2020- THPT Phú Xuyên A- Hà Nội- Có đáp án- 8 trang“. Đề KT 1... Read more »

Đề KT 1 tiết ĐS 10 chương 1 và 2- 2019-2020- THPT Phước Vĩnh- Bình Dương- Có file word- 2 trang

tailieupt365,com xin giới thiệu đến bạn đọc tài liệu: “Đề KT 1 tiết ĐS 10 chương 1 và 2- 2019-2020- THPT Phước Vĩnh- Bình Dương- Có file word- 2 trang“. Đề KT... Read more »

Đề KT 1 tiết ĐS 10 chương 1- 2019-2020- THPT Đoàn Thượng- Hải Dương- Có file word- Có đáp án- 5 trang

tailieupt365,com xin giới thiệu đến bạn đọc tài liệu: “Đề KT 1 tiết ĐS 10 chương 1- 2019-2020- THPT Đoàn Thượng- Hải Dương- Có file word- Có đáp án- 5 trang“. Đề... Read more »

Đề KT 1 tiết ĐS 10 chương 1- 2019-2020- THPT Triệu Quang Phục- Hưng Yên- Có file word- Có lời giải- 5 trang

tailieupt365,com xin giới thiệu đến bạn đọc: “Đề KT 1 tiết ĐS 10 chương 1- 2019-2020- THPT Triệu Quang Phục- Hưng Yên- Có file word- Có lời giải- 5 trang“. Đề thi... Read more »

Đề KT 1 tiết ĐS 10 chương 1- 2019-2020- THPT Lê Quý Đôn- Bình Phước- Có file word- Có barem- 4 trang

tailieupt365,com xin giới thiệu đến bạn đọc tài liệu: “Đề KT 1 tiết ĐS 10 chương 1- 2019-2020- THPT Lê Quý Đôn- Bình Phước- Có file word- Có barem- 4 trang“. Đề... Read more »

Đề KT 1 tiết ĐS 10 chương 1,2 năm học 2019- 2020- THPT Trung Giã- Hà Nội- Có file word- Có đáp án- 3 trang

Đề thi được ra theo cấu trúc 100% câu hỏi trắc nghiệm khách quan. Với 25 câu hỏi trắc nghiệm, học sinh làm bài trong 45 phút. Nội dung đề kiểm tra... Read more »

Đề KT 1 tiết chương 6 Đại số 10 năm 2018-2019 trường THPT Đoàn Thượng- Hải Dương- Có file word- Có đáp án- 4 trang

tailieupt365.com xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh: “Đề KT 1 tiết chương 6 Đại số 10 năm 2018-2019 trường THPT Đoàn Thượng- Hải Dương” Chúng... Read more »

Đề KT 1 tiết chương 3 Hình học 10 năm 2018-2019 trường THPT Thị xã Quảng Trị- Có file word- Có barem- 4 trang

tailieupt365.com xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh: “Đề KT 1 tiết chương 3 Hình học 10 năm 2018-2019 trường THPT Thị xã Quảng Trị” Đề... Read more »
Liên hệ