Luận văn thạc sĩ- Một nghiên cứu về ngôn ngữ kí hiệu Toán học trong việc diễn đạt một mệnh đề Toán học- Phan Sĩ Đức- 2012- 123 trang

tailieupt365.com xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh: “Luận văn thạc sĩ- Một nghiên cứu về ngôn ngữ kí hiệu Toán học trong việc diễn đạt... Read more »

Luận văn thạc sĩ- Đối ngẫu mạnh trong bài toán quy hoạch toàn phương không lồi- Nghiêm Thị Phượng- 2016- 68 trang

tailieupt365.com xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh: “Luận văn thạc sĩ- Đối ngẫu mạnh trong bài toán quy hoạch toàn phương không lồi- Nghiêm Thị... Read more »

Luận văn thạc sĩ- PP chiếu siêu phẳng cải biên giải bài toán cân bằng NASH suy rộng- Vũ Thị Luyến- ĐH SPHN2- 2016- 89 trang

tailieupt365.com xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh: “Luận văn thạc sĩ- PP chiếu siêu phẳng cải biên giải bài toán cân bằng NASH suy rộng-... Read more »

Luận văn thạc sĩ- Một số bài toán tổ hợp đếm- Phạm Thị Hiên- ĐH KHTN HN- 2014- 70 trang

tailieupt365.com xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh: “Luận văn thạc sĩ- Một số bài toán tổ hợp đếm- Phạm Thị Hiên- ĐH KHTN HN- 2014“.... Read more »
Liên hệ