Đề thi GVDG cấp tỉnh năm học 2018- 2019 môn Toán THPT Sở GD và ĐT Bắc Ninh- Có file word- Không đáp án- 6 trang

tailieupt365.com xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh: “Đề thi GVDG cấp tỉnh năm học 2018- 2019 môn Toán THPT Sở GD và ĐT Bắc Ninh”... Read more »

Đề KT năng lực GV Toán 2018-2019 trường THPT Lý Thái Tổ- Bắc Ninh- Có lời giải- Nhóm VDC- 29 trang

tailieupt365.com xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh: “Đề KT năng lực GV Toán 2018-2019 trường THPT Lý Thái Tổ- Bắc Ninh” Đề KT năng lực... Read more »

Đề KT năng lực GV Toán 2018-2019- Sở GD&ĐT Bắc Giang- Có lời giải- Nhóm VDC- 54 trang

tailieupt365.com xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh: “Đề KT năng lực GV Toán 2018-2019- Sở GD&ĐT Bắc Giang” Đề KT năng lực GV Toán 2018-2019-... Read more »

Đề KT năng lực GV Toán 2018-2019 trường THPT Thuận Thành 1- Bắc Ninh- Có file word- Không đáp án- 6 trang

tailieupt365.com xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh: “Đề KT năng lực GV Toán 2018-2019 trường THPT Thuận Thành 1- Bắc Ninh” Đề KT năng lực... Read more »

Đề KT năng lực GV Toán 2018-2019 trường THPT Thuận Thành 2- Bắc Ninh- Có file word- Không đáp án- 6tr

tailieupt365.com xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh: “Đề KT năng lực GV Toán 2018-2019 trường THPT Thuận Thành 2- Bắc Ninh” Đề KT năng lực... Read more »

Đề KT năng lực GV Toán 2018-2019- THPT Gia Bình số 1- Bắc Ninh- Có file word- Có đáp án- 6 trang

tailieupt365.com xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo một đề thi chuyên biệt dành cho giáo viên được tổ chức trong năm học 2018-2019: “Đề KT năng lực GV Toán 2018-2019-... Read more »
Liên hệ