Kho Toán 12

taiieupt365.com xin giới thiệu kho toán 12 gồm đầy đủ các chuyên đề trong nội dung chương trình Toán 12 và các chuyên đề ôn thi THPT Quốc gia môn Toán. Kho Toán 12 gồm các nội dung sau:

I. Tài liệu theo chương:

 1. Giải tích- Chương 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số.
 2. Giải tích- Chương 2: Hàm số lũy thừa, hàm số mũ, hàm số logarit.
 3. Giải tích- Chương 3: Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng.
 4. Giải tích- Chương 4: Số phức.
 5. Hình học- Chương 1: Khối đa diện.
 6. Hình học- Chương 2: Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu.
 7. Hình học- Chương 3: Phương pháp tọa độ trong không gian

II. Đề thi, đề kiểm tra

 1. Đề khảo sát chất lượng học kì 1.
 2. Đề khảo sát chất lượng học kì 2.
 3. Đề kiểm tra một tiết.
 4. Đề kiểm tra 15 phút.
 5. Đề kiểm tra học kì 1.
 6. Đề kiểm tra học kì 2.
 7. Đề thi học sinh giỏi.

III. Đề cương

 1. Đề cương học kì 1.
 2. Đề cương học kì 2.

IV. Giáo án

V. Tài liệu tổng hợp

Liên hệ