Kho toán 10

taiieupt365.com xin giới thiệu kho toán 10 gồm đầy đủ các chuyên đề trong nội dung chương trình Toán 10 và các chuyên đề ôn thi THPT Quốc gia môn Toán. Kho Toán 10 gồm các nội dung sau:

I. Tài liệu theo chương:

 1. Đại số- Chương 1: Mệnh đề, tập hợp
 2. Đại số- Chương 2: Hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai.
 3. Đại số- Chương 3: Phương trình, hệ phương trình.
 4. Đại số- Chương 4: Bất đẳng thức, bất phương trình.
 5. Đại số- Chương 5: Thống kê.
 6. Đại số- Chương 6: Cung và góc lượng giác, công thức lượng giác.
 7. Hình học- Chương 1: Vectơ.
 8. Hình học- Chương 2: Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng.
 9. Hình học- Chương 3: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng.

II. Đề thi, đề kiểm tra:

 1. Đề khảo sát chất lượng học kì 1.
 2. Đề khảo sát chất lượng học kì 2.
 3. Đề kiểm tra một tiết.
 4. Đề kiểm tra 15 phút.
 5. Đề kiểm tra học kì 1.
 6. Đề kiểm tra học kì 2.
 7. Đề thi học sinh giỏi.

III. Đề cương.

 1. Đề cương học kì 1.
 2. Đề cương học kì 2.

IV. Giáo án.

V. Tài liệu tổng hợp.

Liên hệ