Full Đáp án và lời giải chi tiết đề Tiếng Anh THPT QG 2019 ngày 26 tháng 6 năm 2019 (24 mã đề)

14h35 chiều nay, ngày 26 tháng 6 năm 2019, các em học sinh sẽ hoàn thành bài thi môn Ngoại ngữ của kì thi THPT QG 2019. Sau đây, tailieupt365.com xin gửi đến bạn đọc lời giải chi tiết các mã đề và bảng đáp án đầy đủ nhất của bài thi Tiếng Anh năm 2019.

Các file lời giải chúng tôi xin đăng tải từ những nhóm có sự đầu tư và giải chất lượng đến bạn đọc. Xin cảm ơn quý thầy/cô đã chia sẻ.

I. ĐỀ VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC MÃ ĐỀ

(Chuẩn bị cập nhật)

II. BẢNG ĐÁP ÁN TẤT CẢ CÁC MÃ ĐỀ

(Đáp án chỉ mang tính tham khảo trong lúc chờ đáp án chính thức của Bộ GD và ĐT)

Đề/Câu 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424
1 B A C B B C D D D A B B D C A A C C B D D B C B
2 A C A D A D C D C D A A B C D A D C A C C B C D
3 A A A B B D A D B A B C C B C B C B C C C D A A
4 D B B C B A D A C B B B D A A C A B B D B B A D
5 B B D D C A A D B C D C B C B A B D B B A D B D
6 D B C C A D C C C C C D C A D D B C C C D D C C
7 A C B C C D A D D B C C B D D D D C D A D B C D
8 D D A A A D B B C A A B A A B B A D B B A A C D
9 D B C D D C C C D C C B D B C B A B A B A D B A
10 D B A D A B B B D B D B B C C B D C D C D A A C
11 A A A D C A D A A D A D A B C C C D B C B A C A
12 D B B C C B B A D C D C C C C C A B C D A C A B
13 B C D D A C D B B D D A A C A C A C C B B A B D
14 D B B A A B B C C B D B B A C A D D B B C B D D
15 B B D A B B D C A D B C A A B A D D D A D A A B
16 B C B C D D B B C A D C B D B C A A B D C A D B
17 C D C C D A B A B B A D B C D D C C D B B A C A
18 C B D A C D C B A D B C D D B D A B A D B D A A
19 D A A B D D B C D D B D A C C B C B C D D C A A
20 A D B D B C B A C B C B B A A A D B D B B A D D
21 A B B A C D A A B B B D A D B A B D D A C C C B
22 B A A D D A C C B B A A C C B B C D B D D B B A
23 D A A C A A A B A D A A C D C B D A D A B D C D
24 C B C B C D D B B D C D A D A B A D A D B A D D
25 B D B B B B B B B A B B A A C B C A A C C B B A
26 D B D A D C A A A D B D A C A C D A C B D C A D
27 D A B A C C A C B A A A D C D A B B B C C C A C
28 A C B B C D A A A D B B C A A D A C A A C C D A
29 A C B B B D D C C A D B A A B B B B D B C D D C
30 B A D B A C C C C A D C A A C D A C B B D A A C
31 A C B C A D B B D C D A D D A D D D B A B B D D
32 C D A C D A B C C C B A C D C B C C D C D C D B
33 C A A C D C D C D A D D B C D B B B B A B C C B
34 B C B D B A C C D A C C C A A C B C B A D A D C
35 D C C B C C D B A D B C C A D B C B B A D B B C
36 A B B C C A B B C C C A B C B A B B A D D C D C
37 D A B C A D A C D C C C C A D C D A C B C B A B
38 D D A B A D B A B A A A D A D A C A A D D A C D
39 A C D D A C C B A A B D B D D C D C D C B B B C
40 D D C B D A C A D D A C D D C B D B C C C A C C
41 D D C B A C A A D C C A C D D B D C A B D C C B
42 B D C A D C A C B D A D D D B D B B C A C D B B
43 B B A B A B D B D C B D D C A D D A C D B C C A
44 D A A D C A A B C C C A B A D D B C D D C C D A
45 D D D B D B D A A A A A D A D A C D A C C C A C
46 A C D B B A D C B A C D A C B D D C C C B A C B
47 B D C A A C C A B C D A D A B D D A D A B B A A
48 B D D C D C B A A D A C B A A C B C D A A B B A
49 A C A C D A A A A A A C D D C C D A B D D C A B
50 B C C D C A B C C D D D D D C A B A A D B C B C

 

Recommended For You

About the Author: Tailieuphothong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Liên hệ